ปิดรับสมัคร

 

 

 

 

01

เกณฑ์การรับสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
 2. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิควิชาการ สาขาชีววิทยา ระดับนานาชาติ (IBO) 
 3. รับสมัครแบบทีมละ 3 คน สมาชิกจะต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน จำกัดจำนวนแต่ละโรงเรียนไม่เกิน 2 ทีม
 4. แต่ละโรงเรียนควรมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมอย่างน้อย 1 คน
 5. ผู้สมัครต้องทำการสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 23 มิถุนายน- 23 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ : กรณีที่อาจารย์ประจำทีมไม่สามารถมาดูแลได้ ให้ทำเอกสารใบรับรองสถานะแทนอาจารย์ประจำทีม มาเป็นตัวแทน

02

วิธีการแข่งขัน

 1. รอบคัดเลือก ข้อสอบแบบปรนัย (MCQ) 5 ตัวเลือก จำนวน 75 ข้อ 90นาที
 2. รอบรองชนะเลิศ แข่งขันในรูปแบบ Short answer
 3. รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาในรูปแบบสะสมคะแนน

  ** ลงทะเบียนเวลา 7.00 น. 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเพชรรัตน์ วชิรพยาบาล ปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

03

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศ, ทุนการศึกษา 10,000บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จะได้รับทุนการศึกษา 5,000บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 3,000บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 1 รางวัล  จะได้รับทุนการศึกษา 1,000บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลสำหรับผู้ทำคะแนนได้สูงสุด 17 อันดับแรกในรอบคัดเลือก : 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง และเกียรติบัตร

05

ติดต่อสอบถาม

 • นางสาวเพียงขวัญ เพียรชนะชัย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 โทร. 064-342-7761
 • นางสาวกรชนก จันทร์ตรี นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 โทร. 085-944-5757

สโมสรนักศึกษาแพทย์วชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300